October 27, 2014

001_V1

Preizolowane rury do instalacji kolektorów słonecznych nowej generacji zaizolowane matą aerożelową.
Rozwiązania BI SOLAR EVERTEC są kompletnym systemem preizolowanych bi-rur dla instalacji solarnych.

Bazą BI SOLAR EVERTEC jest karbowana bi-rura stalowa, nierdzewna, wykonaną zgodnie z normą europejską 1.4404/AISI 316L lub 1.4301/AISI 304.

Jest to rura powstała z najwyższej jakości stali szlachetnej o bardzo małej zawartości węgla z dodatkiem chromu i niklu. Taki skład chemiczny gwarantuje bardzo małą korozyjność, dużą wytrzymałość oraz elastyczność.

Rura BI SOLAR EVERTEC pokryta jest ochronnym płaszczem PVC w którym dodatkowo zamontowano przewód elektryczny do czujnika temperatury w kolektorze słonecznym.

Cechą szczególną rur BI SOLAREVERTEC jest izolacja aerożel o wyjątkowo niskim współczynniku ciepła (λ= 0,017 W/(m•K) w średniej temp. 40 0C wg. PN-EN 12667:2002).

Rury są dostępne w kolorze szarym oraz bordowym, w średnicach DN 12, DN 16, DN 20, DN 25. Standardowa grubość izolacji to 5 mm, na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie wykonać DN 12 i DN 16 w izolacji 10 mm

 

 

 

 

 • A – Przewód elektryczny do czujnika temperatury
 • B – Osłona z koszulki termokurczliwej
 • C – Rura INOX
 • D – Mata aerożelowa
 • E – Płaszcz ochronny PVC

 

ZALETYDANE TECHNICZNE RURDANE TECHNICZNE IZOLACJI RUR I PŁASZCZA OCHRONNEGOVIDEO
 • Wysoki stopień wykorzystania energii słonecznej z uwagi na możliwe najmniejsze straty ciepła w instalacjach rurowych.
 • Bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu nanotechnologii w dziedzinie izolacji termicznej.
 • Wysoki współczynnik sprawności instalacji kolektorów słonecznych dzięki wyjątkowym własnościom aerożelu jako materiału izolacyjnego.
 • Trzykrotnie cieńsza izolacja w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
 • Zacznie mniejsza przestrzeń transportowa i magazynowania rur
 • Wysoka odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV z uwagi na specjalną osłonę PVC.
 • Brak zagrożenia w przypadku stagnacji kolektorów dzięki szerokiemu zakresowi temperatury roboczej tj od -200°C do +200°C (przy grubości izolacji 10 mm do +300°C)
 • Całkowita ochrona przed insektami, gryzoniami i ptakami z uwagi na dodatkową osłonę PVC.
 • Uproszony i łatwy montaż.
 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przegrodach budowlanych przeznaczonej na różne rodzaje instalacji dzięki małej grubości izolacji i możliwości wspólnej zabudowy rur obok instalacji wodnej, c.o., wentylacji, kanalizacji etc).
 • Uproszczony i bezpieczny sposób przeprowadzenia rur przez pokrycia dachowe z uwagi na małą grubość izolacji.
 • Gwarancja jakości potwierdzona Certyfikatem TÜV Rheinland.
 • Parametry izolacji są utrzymywane przez 60 lat.
Typ rur Ozn. Jedn. INOX
Średnica nominalna rury  DN mm
12,00 12,00 16,00 16,00 20,00 25,00
 Średnica wewnętrzna d1 mm
 12,20  12,20  16,20  16,20  20,20 25,40
 Średnica zewnętrzna d2 mm
 16,30  16,30  21,30 21,30  26,50 31,20
 Tolerancja w mm
 0,20  0,20  0,20 0,20  0,30 0,30
 Grubość ścianki rury gr mm
 0,15  0,15  0,18 0,18  0,18 0,20
 Grubość izolacji aerożelowej  ga mm
5,00  10,00  5,00 10,00  5,00 5,00
 Zewnętrzna średnica izolacji rury  d3 mm
 26,30  36,30  31,30 41,30  36,50 41,20
 Zewnętrzna średnica osłony  d4 mm
 27,30  37,30  32,30  42,30  37,50  42,20
 Szerokość pasa środkowego  L1 mm
 25,00  25,00  25,00 23,00  25,00 25,00
 Odstęp pomiędzy rurami  L2 mm
 53,50  64,00  58,50  67,00  63,50  69,00
 Min. promień gięcia  Rg mm
 20,00  35,00  25,00  35,00  30,00  35,00
 Max nadciśnienie rob. przy 200C.  pmax bar
 21,00  21,00  16,00  16,00  10,00  10,00
 Jednostkowa poj. rury  vj l/m
0,1617  0,1617  0,2728  0,2728  0,42714  0,6335
 Jednostkowa masa rury  mj kg/m
0,77  0,77  0,130  0,130  0,180  0,220
 Jednostkowa masa rur  mjr kg/m
0,540  0,730 0,673  0,906 0,787  0,908
 Opór cieplny izolacji  Ri m·K/W
 4,53  7,58  3,65  6,27  3,03 2,63
 Przewód elektryczny  Se  mm2 SiHF 2 x 0,75 (izolacja silikonowa)

 

 

rura_2

rura_3

Wewnętrzny materiał izolacyjny Ozn. Jedn.
rodzaj izolacji  nanotechnologiczna mata aerożelowa
współczynnik przewodzenia l40 W/(m·K) 0,0168 (wg PN-EN 12667:2002, tsr = 40 0C)
współczynnik przewodzenia ciepła l0 W/(m·K) 0,015 (wg PN-EN 12667:2002,   tsr = 0 0C)
zakres temperatury roboczej tr 0C od -200 do +200
dopuszczalna temperatura stagnacji kolektora zgodnie z PN-EN 12975-2 tstg 0C +220 (przy grubości izolacji min 5 mm)+300 (przy grubości izolacji min 10 mm)
temperatura topnienia aerożelu tt 0C 850 (zachowanie własności do 650 0C)
klasyfikacja ogniowa C-s1 d0 wg EN 13823 i PN-EN 11925 – 2
gęstość rz kg/m3 ok. 150
odporność na działanie wody i wilgoci materiał hydrofobowy
prędkość rozchodzenia się fal akustycznych u m/s < 100 (dobra izolacja akustyczna)
Powłoka zewnętrzna
rodzaj izolacji płaszcza płaszcz ochronny PVC
grubość płaszcza mm 0,5
klasyfikacja ogniowa klasa ogniowa B-s1, D0 wg EN 13501-1
odporność na działanie prom. UV bardzo wysoka (wg ISO 4892/2)
odporność na uszk. mechaniczne bardzo wysoka (wg ISO 4892/2)