Zapytania Ofertowe

Informacja o wyniku postępowania ofertowego dotyczącego zakupu usług doradczych dla rozwoju działalności BRI

 

Pobierz załącznik

6 czerwiec 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług doradczych dla rozwoju działalności firmy Evertec Sp. z o. o.

Zakup usługi jest planowany dla projektu pt. „Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie efektywności biznesu Evertec sp. z o.o.”

w ramach:

Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w roku 2016

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Pobierz załącznik